بسمه تعالی
محتوای آموزشی و کمک آموزشی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در برنامه سال  96  مهد های کودک

الف- محتوای آموزشی
1.مجموعه سه جلدی مفاهیم دینی ( انتشارات بین المللی آبرنگ) شامل : شیوه های عملی آموزشی مفاهیم دینی ویژه مربیان و کتاب پارسایان کوچک یک و دو ویژه کودکان 4 و 5 سال ، تالیف دفتر امور کودکان و نوجوانان
2.مجموعه ده جلدی مفاهیم دینی ( انتشارات لک لک) شامل: هشت جلد کتاب ویژه مربیان و دو جلد کتاب کار کودکان ویژه کودکان 4 سال ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و معرفی شده در فهرست توصیفی کتابهای کتابنامه رشد سال 1391
3.مجموعه 16 جلدی ( انتشارات فنی) شامل: شش جلد کتاب ویژه مربیان و 10 جلد کتاب کار کودک ، ویژه کودکان 3 و 4 و 5 و6 سال ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و معرفی شده در فهرست توصیفی کتابهای کتابنامه رشد سال 1392
4.مجموعه چهار جلدی کتاب کار کودک ( انتشارات پایش): شامل : "علوم"، " ریاضی " ، "مهارت های نوشتاری "، " زبان آموزی" ویژه کودکان 6 سال ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و معرفی شده در فهرست توصیفی کتابهای کتابنامه رشد سال 1396
5.مجموعه نه جلدی ( انتشارات سرمشق ) شامل: سه جلد راهنمای مربی و شش جلد کتاب کار کودک با عنوان های " شادی در بازی" ، " تفریح در بازی " ، " بازی ، بازی ، ریاضی " ، " ببین ، حدس بزن " ، " بگو چرا " ، "بگرد ، پیدا کن ، بساز" ،" یافتم ، ساختم ، یافتم " ویژه کودکان  4و 5 و6 سال ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و معرفی شده در فهرست توصیفی کتابهای کتابنامه رشد سالهای 1390، 1392 و 1394
6.مجموعه شش جلدی کتاب کار کودک ( موسسه فرهنگی مدرسه برهان) شامل:" خانواده "، "  بدن من " ، "  رسانه " ، " خیابان " ، " بهداشت " و " میهن من " ویژه کودکان چهار سال، مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش

ب- محتوای کمک آموزشی
1. مجموعه دو جلدی کتاب کار کودک ( انتشارات مهد قرآن ) شامل : کتاب ستاره های یک و دو ویژه گروه سنی پنج و شش سال ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و معرفی شده در فهرست توصیفی کتابهای کتابنامه رشد سال 1396
2.  مجموعه شش جلدی آموزش مراحل نقاشی با شعر ، کتاب مربی ( انتشارات صارمین)
3.  مجموعه 16 جلدی انتشارات بین المللی آبرنگ مطابق با نامه شماره 152662 مورخ 02/11/1393
در ضمن یک جلد کتاب " طرح کار مربیان " و یک جلد " کتاب کار کودک " مربوط به محتوای آموزشی زبان آموزی از انتشارات فنی ایران متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
لازم به توضیح است منابع آموزشی معرفی شده ، تنها منابع مورد تایید سازمان بهزیستی جهت استفاده در مهدهای کودک تحت نظارت می باشد و استفاده از آنها الزامی است،
هر مهد کودک می بایست بنابر صلاحدید و اولویت برنامه های پرورشی و تربیتی برای هر سن ، نسبت به تهیه تنها یکی از دو بسته محتوای دینی معرفی شده  ( انتشارات لک لک و انتشارات بین المللی آبرنگ) و یکی از بسته های محتوای رشد و تکامل مربوط به سایر نشرها اقدام نماید، به عبارتی هر مهد کودک ملزم به تهیه دو بسته محتوای آموزشی از شش بسته یاد شده در سال جاری می باشد و انتخاب محتواهای کمک آموزشی بنابر صلاحدید مهدهای کودک و داو طلبانه خواهد بود.

 

شماره تماس

021-65536410

اینستاگرام

اینستاگرام

instagram

شماره همراه

0919-6409123

کانال تلگرام

mahdsg@